Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газарийн урилгаар сум дүүргийн цагдаагийн албан хаагчдад сургалтаа хүргэлээ.
2019 оны 07 сарын 10

Өвөрхангай аймгийн Цагдаагийн газарийн урилгаар сум дүүргийн цагдаагийн албан хаагчдад сургалтаа хүргэлээ.