Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асардаг ээжүүдэд үнэ төлбөргүй сургалт, зөвлөгөө өглөө.
2019 оны 07 сарын 10

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асардаг ээжүүдэд үнэ төлбөргүй сургалт, зөвлөгөө өглөө.